Emelt szintű humán osztály

A gimnázium humán tagozata 1989-ben indult. A kezdetek óta a képzés többször átalakult, igazodott az újabb igényekhez.

Hogy miért válaszd a Tömörkény emelt szintű humán osztályát?

  ● Mert heti 5 órában tanulhatod a magyar nyelv és irodalom tantárgyat.
  ● Mert 11. osztálytól heti 3 óra helyett 5 órában tanulhatod a történelmet.
  ● Mert heti 4 órában tökéletesítheted az angol nyelvi tudásodat.
  ● Mert heti 3 órában tanulhatsz latin nyelvet és e nyelv tanulásával egy időben tanulsz ókori irodalmat, történelmet, filozófiát, művészeteket és retorikát.
  ● Mert a felsorolt tantárgyakat csoportbontásban tanulhatod.
  ● Mert 12. osztályban megismerkedhetsz a filozófia alapjaival.

Ha kedvet érzel

  ● a humán tantárgyakban való elmélyüléshez,
  ● a bölcsészkedéshez,
  ● a filozofálgatáshoz,
  ● az európai kultúra alapjainak megismeréséhez,
  ● és szilárd alapokat szeretnél további nyelvek elsajátításához.

AKKOR GYERE HOZZÁNK TANULNI!

Mit kínálunk?

  ● Emelt szintű képzést magyar nyelv és irodalomból
  ● Emelt szintű képzést történelemből
  ● Angol nyelvi képzést 11. osztálytól akár heti 6 órában is
  ● A latin nyelvet 11. osztálytól akár heti 5 órában tanulhatod emelt szinten
  ● 11. osztálytól emelt szinten választhatod a mozgóképkultúra és médiaismeret fakultációt

És mit érhetsz el mindezzel?

Egy kis ízelítő a továbbtanulás lehetőségeiből:
  ● bármely egyetem bölcsészettudományi kara (szabad bölcsészet, politológia, szociológia, ókori nyelvek és kultúrák, nyelvszakok)
  ● pedagógusképzés
  ● állam- és jogtudományi karok
  ● közszolgálati egyetem, államigazgatási kar
  ● közgazdasági egyetemek
  ● egészségügyi főiskolák szociális munkás szakiránya
  ● médiatudomány, újságírás
  ● pszichológia
  ● művészeti pályák (színház- és filmművészet)
  ● ám a fakultációknak köszönhetően minden más felsőfokú tanulmány megkezdéséhez kiváló kiinduló képzésnek bizonyul

Versenyek

 

Történelem verseny általános iskolásoknak

  ● Diákjaink rendszeresen megméretik magukat az OKTV-ken
  ● Részt vesznek
     • vers- és prózamondó versenyeken
     • a „Szép magyar beszéd” versenyen
     • helyesírási versenyeken
     • a Savaria történelemversenyen

     • „Örökségünk ’48” történelemversenyen
     • fordítóversenyeken
     • pályázatokon
     • projektekben
     • megyei, városi és egyéb házi versenyeken
     • Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Versenyen
  ● Szerkesztik az iskolaújságot

{slider title="
Felvételi és pontszámítás
" open="false"}

A tanulók a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet emelt óraszámban tanulják. Heti 3 órában az egyik idegen nyelvként a latin nyelvet, másik idegen nyelvként angolt tanítunk heti 4 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

  • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
  • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból. A történelmet duplán számítjuk (50%-ban).

Pontszámítás:

  • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
  • a hozott pontszám: max. 120 pont, ez legfeljebb 50 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

  • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
  • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.
{/sliders}

Gyere! Várunk!