A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum tanárainak Erasmus+ honlapja

Rólunk

A Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum 2020-ban már negyedszer pályázott sikeresen Erasmus+ mobilitásokra. Sajnos a COVID19 járvány miatt csak 2022 nyarán valósulhatott meg az utazások nagy része. Tavaly 2, idén pedig 28 kollégának volt lehetősége kurzusokon részt venni, illetve szakmai látogatások keretében tudását bővíteni és hasznos tapasztalatokat gyűjteni külföldön.

Korunk fontos problémája a fenntartható fejlődés mind a természeti, mind a kulturális örökségünk védelme tekintetében. Intézményünk, a Szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum kiemelt feladatának tartja a környezet és az egészség megóvását, a fenntartható fejlődés és a fogyasztás egyensúlyát célzó felelős magatartás kialakítását, a testi és lelki egészség megőrzését, a minőségi oktatást.

Egy felelős intézmény ma már nem létezhet fenntarthatósági stratégia nélkül, és nem engedheti meg magának, hogy működése során ne vegye figyelembe ennek szempontjait. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy minden pedagógus ismerje a környezettudatossággal kapcsolatos intézkedéseket, a fenntarthatóság társadalmi és gazdasági aspektusait is, mint például az egészségügyi, élelmezési problémák kezelése, társadalmi szerepvállalás, esélyegyenlőség, társadalmi sokszínűség, szolidaritás. Intézményünk célul tűzte ki, hogy megismeri és az oktató-nevelő munkájába fokozatosan beépíti az ENSZ által 2015-ben tizenhét pontban összefoglalt fenntartható fejlődési célok közül azokat, amelyek az iskolai oktató-nevelő munka során megvalósíthatók és beépíthetők a mindennapi tevékenységünkbe.

A Zöldhullámban c. projektünkben - figyelembe véve az intézmény sajátosságait, valós szükségleteit és fejlesztési igényeit - három fő célt tűztünk ki:

  1. Egészség és jóllét: a testi, lelki és szellemi egészség aspektusai
  2. Minőségi oktatás: célnyelvi kulturális ismeretek bővítése, a tanítás és a tanulás kreatív módon, Európa kulturális örökségeinek megismerése
  3. Környezetvédelem: napjaink vészesen negatív ökológiai előrejelzései nyomán sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a diákok környezettudatosságának kialakítására. Minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy minél több csatornán információt kapjanak, érdeklődve, pozitív attitűddel forduljanak a téma felé, és kialakuljon a felelős magatartásuk.

Join the Green Wave! Sustainable School - Sustainable Future

Szegedi Tömörkény Secondary Grammar School and Secondary School of Arts is one of the oldest and most reputable education institutions in Szeged, with its nearly 840 students being taught by 97 teachers. In addition to the core national curriculum, the school offers special programmes such as German and Spanish immersion education, advanced level English and German, advanced environmental education, a music-choir programme and humanities stream. Modern languages (English, German, Italian and Spanish) are part of the core subjects, with each student studying two foreign languages. Latin is also available for those in the humanities stream. Six groups receive special vocational training in applied arts and fine arts. Students can choose from graphic design, ceramics, textiles, sculpting and dance.

Our institution is highly dedicated to empower students to work towards a sustainable future. We firmly believe that education has a key role in sustainable development and the UN Sustainable Development Goals can be integrated in almost every subject. This present project aims to focus on three out of the 17 Goals:

  1. Good Health and Well-being (physical and mental health, healthy learning environment)
  2. Quality Education (creativity, cultural heritage, language education, excellent teaching skills)
  3. Climate Action (global warming, raising environmental awareness).

The courses offer 21st century knowledge, methods and approaches, therefore all participants are expected to develop their academic, linguistic, intercultural, social, and digital competences. It is also anticipated that teachers will improve their problem solving and critical thinking skills and creativity. We think that one of the secrets of raising the quality of education lies in creating a supportive learning environment and caring for the pastoral well-being of our students. Several of the courses cover these two areas; hence we would like to achieve improvement in them as well.

All in all, through this project we would like to initiate the practice of continuous professional development, self-reflection and sharing best practices and knowledge within the staff. We strongly believe that only highly qualified teachers with excellent teaching skills can equip our students with core skills, knowledge and attitude for building a sustainable future.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.